Autisme og social isolation hos unge voksne

VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd2019
Forside til rapport om autisme og social isolation hos unge voksne

VIVE har kortlagt for Socialstyrelsen, hvad der er god praksis og virksomme metoder i arbejdet med unge med autisme, som er socialt isolerede. Kortlægningen er tænkt som inspiration til fagfolk, der møder de unge.

Forskningen viser, at voksne med autismespektrumforstyrrelser er udsatte på en række områder, som uddannelse, beskæftigelse og evnen til at leve selvstændigt og etablere sociale relationer. Det kan betyde, at de bliver socialt isolerede i en grad, som de selv finder problematisk, eller som familie eller fagfolk reagerer på.

Der er begrænset viden om virksomme metoder målrettet unge voksne med autismespektrumforstyrrelser, herunder hvordan social isolation kan forebygges og håndteres for denne gruppe. Inspirationskataloget beskriver den aktuelt bedste viden om målgruppen og virksomme metoder i arbejdet med målgruppen. Inspirationskataloget indeholder en afdækning af de forhold, der optræder hos og omkring de unge, som enten fremmer eller hæmmer den sociale isolation.

Inspirationskataloget peger blandt andet på følgende i forebyggelsen af social isolation:

  • tidlig og grundig udredning ved mistanke om autisme
  • specialiseret viden om autisme blandt fagpersonerne
  • støtte og rådgivning til den unges nærmeste pårørende
  • tæt og smidigt samarbejde mellem forskellige fagpersoner, forvaltninger, pårørende og den unge selv
  • støtte til skoler og uddannelsesinstitutioner i at modvirke begyndende skolevægring
  • fleksible og tilpassede indsatser
  • blødere overgang til voksenlivet
  • fagpersoner understøtter muligheder for samvær med ligesindede.

Endelig peger inspirationskataloget på, at kognitiv adfærdsterapi, social færdighedstræning og mindfulness kan være virksomme metoder i arbejdet med at forebygge social isolation blandt unge voksne med autisme.


 
Hent publikationen

Bestil trykt udgave

Skriv om du vil bestille postkort eller plakater

Felter med (*) skal udfyldes