Analyse af kommunernes praksis på overgrebsområdet

Deloitte Consulting2019

Rapporten afdækker kommunernes styrker og udviklingspunkter i forhold til at opspore og håndtere overgreb mod børn og unge. Der ses på såvel fysisk og psykisk vold som på seksuelle overgreb.

Rapporten, der rummer en dataindsamling og en analyse, belyser kommunernes opsporing og håndtering af overgreb mod børn og unge. Formålet er at afdække styrker og udviklingspunkter på området med henblik på at identificere, hvor der eventuelt skal sættes ind for at sikre den bedst mulige opsporing og håndtering af overgrebssager i Danmark.

I dataindsamlingen og analysen behandles opsporing og håndtering af alle tre overgrebstyper, det vil sige fysisk vold, psykisk vold og seksuelle overgreb. I analysen undersøges det desuden, hvordan kommunale styrker og udfordringer afspejles på det operationelle, taktiske og strategiske niveau.

Overordnet konkluderer rapporten, at der i kommunerne er en udbredt opmærksomhed på overgreb. Analysen peger dog også på, at den kommunale praksis på overgrebsområdet fortsat kan udvikles. Udviklingspunkterne i kommunerne ses overordnet i forhold til kommunernes organisation samt kompetencer og begrebsforståelse.

Deloitte Consulting har gennemført analysen for Socialstyrelsen. Analysen er baseret på en række kvalitative temaanalyser om udvalgte dele af kommunernes praksis.


 
Hent publikationen