Aktivitets- og mødesteder for veteraner og pårørende i områdefornyelsernes kulturhuse

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen2019

Forsøgsprojekterne skal fungere som inspiration for andre kommuner i arbejdet med veteraner eller lignende målgrupper som en del af nuværende og fremtidige områdefornyelser.