Årsstatistik om de danske børnehuse 2018

Socialstyrelsen2019

Årsstatikken giver et indblik i børnehusenes arbejde med børn, hvor der er mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb.

Årsstatistikken om børnehusene 2018 viser blandt andet antallet af børnehussager i børnehusene, oplysninger om de børn, der kommer i et børnehus og oplysninger om det tværsektorielle samarbejde. Formålet med årsstatistikken er at bidrage med viden om overgreb mod børn og unge i Danmark og dokumentere implementeringen af den danske børnehusmodel.

Hovedresultater fra årsstatistikken:

  • På landsplan blev der opstartet 1.651 børnehussager i 2017 og 1.637 børnehussager i 2018. I 2017 var der 2.178 konsultative henvendelser til de danske børnehuse på landsplan, og i 2018 var der 1.915 henvendelser. Antallet af nye sager i 2018 var således på niveau med antallet i 2017, mens antallet af henvendelser faldt lidt. Antallet både sager og henvendelser var stigende i perioden 2014-17, mest markant i de første år.

  • Årsstatistikken viser, at der fortsat er regionale og kommunale forskelle i anvendelsen af børnehusene. I Region Hovedstaden blev der afsluttet 0,8 børnehussager per 1.000 børn i 2018, i Region Midtjylland blev der afsluttet 1,3 børnehussager per 1.000 børn, i Region Nordjylland blev der afsluttet 1,5 børnehussager per 1.000 børn og både i Region Sjælland og Region Syddanmark blev der afsluttet 2,0 børnehussager per 1.000 børn i 2018.

  • I 2018 omhandlede 72 procent af børnehussagerne voldelige overgreb, 23 procent af sagerne omhandlede seksuelle overgreb, mens 5 procent af sagerne omhandlede både voldelige og seksuelle overgreb. 88 procent af børnehussagerne, der vedrørte drenge, omhandlede et voldeligt overgreb, og for pigerne var det 59 procent af sagerne. For børnehussager, der vedrørte piger, omhandlede 35 procent af sagerne seksuelle overgreb. For drengene omhandlede 9 procent af sagerne seksuelle overgreb i 2018.

  • Det tværsektorielle samarbejde i børnehusene mellem kommune, sygehusvæsen og politi foregår ofte på sagssamråd, hvor sektorerne koordinerer de indsatser, som barnet skal modtage. I 2018 blev der i 96 procent af børnehussagerne på landsplan afholdt mindst ét sagssamråd.

  • Der er forsat store regionale forskelle i politiets og sygehusvæsenets deltagelse i de koordinerende sagssamråd. Kommunerne deltager generelt i de fleste koordinerende sagssamråd, som afholdes ved opstarten af en børnehussag. På landsplan deltog kommunerne i 98 procent af de koordinerende sagssamråd.

 
Hent publikationen