Årsstatistik 2018 - Kvinder og børn på krisecenter

Socialstyrelsen2019

Hvert år indsamler Socialstyrelsen oplysninger om kvinder og børn, der har haft ophold på et kvindekrisecenter, og henvendelser til krisecentre om voldsudsatte kvinder.

Årsstatistikken giver blandt andet oplysninger om, hvilke typer af vold kvinderne har været udsat for, og hvor lang tid kvinderne har været udsat for vold. Den indeholder også opgørelser om børn, der ledsager deres mor på krisecenter, og henvendelser til krisecentrene om voldsudsatte kvinder.

Bemærk, at mange af tallene refererer til ophold, ikke personer.

Temaanalyserne sætter fokus på udvalgte områder. Årsstatistikken for 2018 indeholder disse tre temaanalyser:

  • Vold, som kvinderne og børnene har været udsat for
  • Varighed af kvindernes voldsudsættelse
  • Kvinder og børn med gentagne krisecenterophold i alt i livet

Årsstatistikken er lavet på baggrund af oplysninger indhentet fra 48 danske kvindekrisecentre og giver aktuel viden om vold i nære relationer.


 
Hent publikationen

 

Metode – Bilagsrapport til ’Årsstatistik 2018 – Kvinder og børn på krisecenter’ (pdf)