Spørgeskemaundersøgelse om den styrkede pædagogiske læreplan

Danmarks Evalueringsinstitut2018

For at følge fremdriften i realiseringen af den styrkede pædagogiske læreplan gennemføres løbende evalueringer i 2018-2020. Denne baselinemåling er gennemført efter sommerferien 2018.

Baselinemålingen viser, hvordan og i hvilket omfang dagtilbud i dag arbejder med otte centrale temaer fra den styrkede pædagogiske læreplan. Formålet med baselinemålingen er at kunne følge fremdriften i realiseringen af den styrkede pædagogiske læreplan og få viden om, i hvilket omfang det pædagogiske grundlag i den nye læreplan er retningsgivende for arbejdet i dagtilbuddene.

Evalueringens otte fokusområder er:

  1. Det brede læringssyn og læring hele dagen
  2. Børnesyn og børneperspektiver
  3. Børnefællesskaber og børn i udsatte positioner
  4. Forældresamarbejde
  5. Evalueringskultur
  6. Faglig ledelse i forbindelse med den styrkede pædagogiske læreplan
  7. Det sammenhængende børneliv
  8. Samarbejde med lokalmiljøet.

Resultater af baselinemålingen

Baselinemålingen viser, at kommunerne i dag arbejder med alle otte fokusområder gennem bl.a. pædagogisk tilsyn og anvendelse af materialer og metoder. For næsten alle fokusområderne gælder det, at flere kommuner end tidligere planlægger at igangsætte initiativer, som understøtter arbejdet med fokusområderne.

Dagtilbudscheferne vurderer, at dagtilbuddenes aktuelle praksis er tættest på intentionerne i den styrkede pædagogiske læreplan, når det gælder områderne ’Det sammenhængende børneliv’, ’Børn i udsatte positioner’ og ’Faglig ledelse’. Længst fra at lykkes er man, når det gælder områderne ’Evalueringskultur’ og ’Samarbejde med lokalmiljøet’.

I dagtilbuddene peger daginstitutionsledere og dagplejepædagoger på, at de vil arbejde med alle otte fokusområder i de kommende to år, men at de især vil prioritere områderne ’Det brede læringssyn’ og ’Børnefællesskaber’ og ’Børn i udsatte positioner’.

Danmarks Evalueringsinstitut har gennemført evalueringen for Børne- og Socialministeriet, 2018, og vil efterfølgende i 2019 gå i dybden med arbejdet med den styrkede pædagogiske læreplan i et antal casestudier. I 2020 gennemføres en opfølgende måling i forhold til målingen i 2018, som giver indblik i arbejdet med realiseringen af den styrkede pædagogiske læreplan i 2018-2020.

Læs mere om evalueringen af den styrkede pædagogiske læreplan her

Analysenotat og tabelrapport

Der er udarbejdet et analysenotat og en tabelrapport som bilag til analysenotatet i forbindelse med baselinemålingen.

Hent bilaget Tabelrapport her


 
Hent publikationen