Målrettede sociale indsatser i dagtilbud. Kortlægning af litteratur og forskning samt kommunale erfaringer med praksis for samarbejde

VIVE2018

Som en del af initiativet ”Forsøg med målrettede sociale indsatser i dagtilbud” er der udarbejdet en kortlægning af forskning og lovende kommunale praksisser for samarbejde.

Med dagtilbudsaftalen 2017 blev der afsat midler til forsøg med målrettede sociale indsatser i dagtilbud med en høj andel af børn i udsatte positioner. 

Et led i initiativet var at udarbejde en kortlægning, der havde til formål at give indsigt i og overblik over forskning og lovende kommunale praksisser for samarbejde mellem dagtilbud og hhv. sundhedspleje, forældre, socialrådgivere og frivillige aktører.  

Kortlægningen er udarbejdet af VIVE for Socialstyrelsen i 2018 og består af:

  • en tværgående analyse af praksisser for samarbejde om sociale indsatser i dagtilbud
  • en forsknings- og litteraturkortlægning på baggrund af en systematisk afsøgning i dataaser og andre videnskilder på området
  • en kvalitativ undersøgelse og beskrivelse af 13 lovende praksisser for samarbejde udvalgt på baggrund af en survey, der er gennemført blandt landets kommuner.

Læs mere om "Målrettede sociale indsatser i dagtilbud" på EMU Dagtilbud


 
Hent publikationen