Slutevaluering af familierettede og forebyggende indsatser i 'Tidlig Indsats - Livslang Effekt

Rasmus Højbjerg Jacobsen, Hanne Søndergård Pedersen, Sandy Brinck, Katrine Iversen, Astrid Kiil, Søren Als Andersen, Kirsten Hindsholm , Rikke Lynge Storgaard og Hans Skov Kloppenborg2018

Som led i initiativet 'Tidlig Indsats – Livslang Effekt' er fire tidlige førskoleindsatser til børn i 0-6 års alderen afprøvet i 15 kommuner. Slutevalueringen formidler viden om implementering, virkning og opstarts- og driftsomkostninger for de tidlige og forebyggende indsatser.

De fire indsatser er:

  1. De Utrolige År (DUÅ) Baby
  2. De Utrolige År (DUÅ) Småbørn
  3. Vidensbaseret indsasts over for udsatte børn i dagtilbud (VIDA)
  4. Model for tidlig opsporing (Opsporingsmodellen).

Rapporten henvender sig navnlig til praktikere og beslutningstagere, der har interesse i de specifikke indsatser og eventuelt overvejer at gå i gang med en indsats til målgruppen eller allerede arbejder med en eller flere af indsatserne.

Alle fire evalueringer er i deres grundform virkningsevalueringer bygget op om en grundig analyse af indsatsens forandringsteori.
Der er fokus på såvel udviklingen handlekompetencer hos de voksne (forældre, pædagoger mv.) som på børnenes trivsel. For VIDA og Opsporingsmodellen er der gennemført effektmåling vedr. børnenes trivsel.

Evalueringerne giver desuden solid viden om indsatsernes implementering. Der gives velunderbyggede og anvendelsesorienterede anbefalinger til kommuner og leverandører, der fremadrettet ønsker at arbejde videre med indsatserne, samt til justering og opdatering af indsatserne. Slutevalueringens resultater om implementering er en konsolidering og uddybning af resultaterne fra midtvejsevalueringen.

Der er også gennemført omkostningsvurderinger af opstarts- og driftsomkostninger for alle fire indsatser. For VIDA og Opsporingsmodelen er der stor variation i omkostningsniveauet, fordi der er stor variation i, hvordan metoderne er implementeret i praksis. Fx varierer tidsforbruget til de forskellige eksperimenter, der udføres i VIDA. Omkostningsvurderingerne for de to indsatser skal derfor ses som eksempler.

Rapportens sammenfatning indeholder en kort beskrivelse af de fire indsatser og opsummerer evalueringens formål, datagrundlag, hovedresultater samt en række konkrete anbefalinger om, hvad der kan gøres for at understøtte det fortsatte arbejde. Der er endvidere særskilte kapitler, der går i dybden med viden om implementering, virkning og effekt samt omkostninger for hver af de fire indsatser. Afslutningsvis er redergjort for de anvendte metoder og datakilder i evalueringen.

Slutevalueringen er gennemført af Oxford Research og KORA for Socialstyrelsen. Der er også publiceret en midtvejsevaluering med særligt fokus på implementering.


Link til midtvejsevaluering


 
Hent publikationen