En sammenhængende skoleindsats gavner elevernes trivsel

Socialstyrelsen2018

PALS Mental Sundhed er et afsluttet satspuljeprojekt under Sundhedsstyrelsen, hvor fire kommuner i samarbejde med Socialstyrelsen i perioden 2013-2017 har udviklet og afprøvet skolebaserede og specialiserede indsatser, der kan styrke børn og unges mentale trivsel. Der har været et særligt fokus på de sårbare, angste og indadvendte børn. Projektet har omfattet 11 skoler i de fire projektkommuner, Holstebro, Norddjurs, Herning og Ikast-Brande.

Rapporten indeholder anbefalinger fra projektets styregruppe, der består af ledelsesrepræsentanter fra de fire projektkommuner. Styregruppen peger på, at PALS Mental Sundhed-projektet, der har været en speciel stor skoleindsats for mental trivsel, har været en implementeringsmæssig succes. Projektet har i høj grad virket understøttende for folkeskolelovens forstærkede fokus på elevernes alsidige udvikling og trivsel. Dette indikerer, at projektets mange elementer samt den tværfaglige indsats for hele skolen har relevant værdi for udvikling af den mentale sundhed. Styregruppen anbefaler en fortsat udbredelse og videreudvikling af den helhedsorienterede og sammenhængende skoleindsats samt af de konkrete initiativer, der med succes er blevet afprøvet og udviklet i projektet.

COWI har for Sundhedsstyrelsen stået for den eksterne evaluering af projektet. COWI konkluderer blandt andet, at skolerne er blevet bedre til at opspore de indadvendte børn og unge og til at sætte mere systematisk ind over for mentale trivselsproblemer end tidligere. COWI’s rapport er offentliggjort på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.


 
Hent publikationen

 

COWI's rapport