Plejesenge - en vejledning om valg og indkøb

Socialstyrelsen2018

Den reviderede "Plejesenge - en vejledning om valg og indkøb" skitserer, hvordan plejesenge fx kan bruges til at forebygge tryksår og benyttes til pleje og behandling af borgere. Den omfatter også forskellene i krav til henholdsvis voksensenge og børnesenge på baggrund af en europæisk standard for hospitals- og plejesenge til børn og personer med atypisk anatomi.

Med denne reviderede vejledning om plejesenge ønsker Socialstyrelsen at give de relevante kommunale personalegrupper og de indkøbsansvarlige i kommunerne et kvalificeret grundlag for at vælge, købe og anvende plejesenge og tilbehør, så borger(e) og personale får størst mulig nytte af sengen. 

Revisionen omfatter de krav, der gælder for plejesenge til børn og personer med atypisk anatomi.

I 2017 blev der for første gang udgivet en europæisk standard for hospitals- og plejesenge til børn og personer med atypisk anatomi. Standarden var bestilt af EU-Kommissionen på baggrund at et antal alvorlige ulykker med børn og voksne i hospitals- og plejesenge. Vejledningen beskriver også forskellene i krav til henholdsvis voksensenge og børnesenge.

Vejledningen skitserer, hvordan plejesenge fx kan bruges til at forebygge tryksår og benyttes til pleje og behandling af borgere.

Vejledningen lægger op til, at brug og indkøb af plejesenge gøres til et tværfagligt projekt, hvor samspillet mellem de forskellige personalegruppers viden og erfaringer er med til at højne fagligheden.

Socialstyrelsen håber også, at vejledningen vil være med til at sætte streg under, at oplæring og instruktion af alle involverede personalegrupper og borgere er vigtig, hvis man vil undgå arbejdsskader og opnå optimal udnyttelse af plejesengen. For personalegrupperne bør instruktionen foregå såvel på grunduddannelserne som på ansættelsesstedet.

Vejledningen giver baggrund for og spiller sammen med Socialstyrelsens indkøbsskabelon for plejesenge, der fungerer som en tjekliste til brug i konkrete valg- og indkøbssituationer.

Vejledningen erstatter de tidligere udgaver, som kom i 2006 og 2016.


 
Hent publikationen