Opfølgende undersøgelse af socialtilsynets afgørelser om sanktioner

Socialstyrelsen2018

Socialstyrelsen gennemførte i foråret 2016 en stikprøveundersøgelse med fokus på kvaliteten i socialtilsynenes afgørelsesskrivelser. Socialstyrelsen har fulgt op på stikprøven. Samlet set er der sket en forbedring i kvaliteten af socialtilsynenes afgørelser om sanktioner siden stikprøven i 2016.

Landets fem socialtilsyn har ansvaret for at godkende og føre driftsorienteret tilsyn med generelt godkendte plejefamilier og sociale tilbud.

Socialstyrelsen skal følge og understøtte, at der blandt andet sker en systematisk og ensartet varetagelse af opgaven og skal løbende følge praksis i socialtilsynet, herunder at foretage stikprøver. Det er som led i dette arbejde, at Socialstyrelsen har lavet undersøgelsen. Undersøgelsen vedrører kvaliteten af de fem socialtilsyns afgørelsesskrivelser om sanktioner.

Fokus på kvaliteten af afgørelsesskrivelserne

Den opfølgende undersøgelsen er baseret på en stikprøve på 25 afgørelsesskrivelser på tilbudsområdet og fokuserer på kvaliteten af skrivelserne, herunder særligt begrundelser og overvejelser bag iværksættelsen af påbud. 

Samlet set er der sket en forbedring i kvaliteten af socialtilsynenes afgørelser om sanktioner siden stikprøven i 2016. 

Socialstyrelsen skal ikke føre tilsyn med, om socialtilsynenes praksis er i overensstemmelse med loven. Undersøgelsen har derfor haft fokus på afgørelsesskrivelsernes kvalitet og ikke på, om afgørelserne i de konkrete sager har været korrekte.


 
Hent publikationen