Omkostningsvurdering af Wellness Recovery Action Planning (WRAP)

Socialstyrelsen2018

Omkostningsvurderingen viser de forventede omkostninger ved opstart og drift af WRAP. Beregningen er foretaget i Socialstyrelsens omkostningsmodel og kan bruges som input til en budgetøkonomisk analyse i Den Socialøkonomiske Investeringsmodel (SØM).

Socialstyrelsen har foretaget en omkostningsvurdering af indsatsen Wellness Recovery Action Planning (WRAP) ved brug af Socialstyrelsens omkostningsmodel. Omkostningsvurderingen bidrager med viden om, hvor meget en kommune kan forvente, at WRAP vil komme til at koste at opstarte og drifte. Omkostningsvurderingen kan desuden bruges som input til en budgetøkonomisk analyse i Den Socialøkonomiske Investeringsmodel (SØM).

WRAP er en evidensbaseret metode udviklet i USA af og til mennesker med alvorlige psykiske vanskeligheder. Gennem et peer-ledet gruppeforløb på 8 uger udvikles en personlig daglig vedligeholdelsesplan og en personlig kriseplan.

Omkostningsvurderingen bygger på oplysninger fra Copeland Center for Wellness and Recovery samt Vidensportalen. Derudover har Recovery Lab samt Center for Handicap og Psykisk Sårbarhed hos Socialstyrelsen bistået med yderligere oplysninger om WRAP.

Omkostningsvurderingen bygger på et scenarie om, at en kommune igangsætter WRAP ved at danne WRAP-teams som består af to WRAP-facilitatorer samt en psykolog som yder supervision til facilitatorne. Der er plads til 12 deltagere i hver gruppe, og et WRAP-team forventes at kunne varetage 4 om året. Kommunen antages at drifte WRAP i 9 år.

Resultaterne af omkostningsvurderingen af WRAP viser, at de samlede omkostninger ved indsatsen ud fra det specificerede scenarie er ca. 1,8 mio. kr., imens omkostningerne pr. gennemført deltager er ca. 7.500 kr., som fordeler sig på 70 pct. til drift af WRAP og 30 pct. til uddannelse af WRAP-facilitatorer. Følsomhedsanalyser viser, at omkostningerne pr. gennemførte deltager kan variere fra ca. 9.700 kr. til ca. 6.700 kr. såfremt en WRAP-facilitator kan varetage fra 2 forløb til 6 forløb årligt.


 
Hent publikationen