Omkostningsvurdering af Robusthed.dk

Socialstyrelsen2018

Omkostningsvurderingen viser de forventede omkostninger ved opstart og drift af Robusthed.dk. Beregningen er foretaget i Socialstyrelsens omkostningsmodel.

Socialstyrelsen har foretaget en omkostningsvurdering af indsatsen Robusthed.dk ved brug af Socialstyrelsens omkostningsmodel. Omkostningsvurderingen bidrager med viden om, hvor meget en kommune kan forvente, at Robusthed.dk vil komme til at koste at opstarte og drifte. 

Robusthed.dk er et web-baseret program udviklet til anvendelse inden for sundhedsfremme og trivsel, særligt brugt i arbejdet med sårbare børn, unge og familier. Programmet er fleksibelt og indeholder inspiration til lege og øvelser, udviklet på baggrund af anerkendt viden fra psykologi, pædagogik og hjerneforskning.

Omkostningsvurderingen bygger på oplysninger fra Robusthed.dk samt Socialstyrelsens interne fagpersoner.

Omkostningsvurderingen bygger på et scenarie om, at en kommune vælger at uddanne én medarbejder på et 5-dages kursus i Robusthed.dk, varetaget af Komiteen for Sundhedsoplysning. Der er ikke yderligere omkostninger forbundet med indsatsen, som i alt svarer til ca. 26.000 kr., og består af kursusprisen og løn til medarbejderen.


 
Hent publikationen