Omkostningsvurdering af R&R2-ADHD

Socialstyrelsen2018

Omkostningsvurderingen viser de forventede omkostninger ved opstart og drift af R&R2 - ADHD. Beregningen er foretaget i Socialstyrelsens omkostningsmodel og kan bruges som input til en budgetøkonomisk analyse i Den Socialøkonomiske Investeringsmodel (SØM).

Socialstyrelsen har foretaget en omkostningsvurdering af indsatsen R&R2-ADHD ved brug af Socialstyrelsens omkostningsmodel. Omkostningsvurderingen bidrager med viden om, hvor meget en kommune kan forvente, at R&R2-ADHD vil komme til at koste at opstarte og drifte. Omkostningsvurderingen kan desuden bruges som input til en budgetøkonomisk analyse i Den Socialøkonomiske Investeringsmodel (SØM).

Om R&R2-ADHD

R&R2-ADHD (Reasoning & Rehabilitation version 2) er en manualiseret metode, der retter sig mod unge og voksne med ADHD eller tilsvarende problemstillinger. Metoden bygger på kognitiv adfærdsterapi, og består af et gruppebaseret forløb.

Om omkostningsvurderingen

Omkostningsvurderingen er baseret på oplysninger fra fagpersoner fra Socialstyrelsens fagcentre samt Odense Kommune, som har afprøvet metoden.

Omkostningsvurderingen bygger på et scenarie om, at en kommune igangsætter R&R2_ADHD ved at etablere to teams bestående at to akkrediterede trænere. Kommunen antages at drifte R&R2-ADHD i 3 år, hvor hvert team har 2 forløb om året. Det antages, at der er 8 deltagere i hvert forløb.

Resultaterne af omkostningsvurderingen af R&R2-ADHD viser, at de samlede omkostninger ved indsatsen er ca. 2 mio. kr., imens omkostningerne pr. gennemførte deltager er ca. 22.000 kr. Følsomhedsanalyser viser, at omkostningerne pr. gennemførte deltager kan variere fra ca. 17.000 kr. til ca. 19.000 kr., hvis gruppens størrelse varierer fra 12 til 10 deltagere.


 
Hent publikationen