Omkostningsvurdering af ’Alle de andre gør det’

Socialstyrelsen2018

Omkostningsvurderingen viser de forventede omkostninger ved opstart og drift af ’Alle de andre gør det’. Beregningen er foretaget i Socialstyrelsens omkostningsmodel.

Socialstyrelsen har foretaget en omkostningsvurdering af indsatsen 'Alle de andre gør det' ved brug af Socialstyrelsens omkostningsmodel. Omkostningsvurderingen bidrager med viden om, hvor meget en kommune kan forvente, at 'Alle de andre gør det' vil komme til at koste at opstarte og drifte. 

Om 'Alle de andre gør det'

'Alle de andre gør det' er et undervisningsmateriale, der bygger på metoden social pejling. Undervisningsforløbet har til formål at forbygge risikoadfærd hos alle unge i alderen 11-14 år, for at forhindre øget risikoadfærd og kriminalitet senere i livet.

Om omkostningsvurderingen

Omkostningsvurderingen af 'Alle de andre gør det' bygger på oplysninger fra lærervejledningen fra Det Kriminalpræventive Råd om 'Alle de andre gør det', samt på en afprøvning og evaluering af et tidligere materiale af 'Alle de andre gør det', lavet af UCC Professionshøjskolen. Brugen af oplysninger fra afprøvningen af det tidligere materiale er bistået af SSP-konsulenter og SSP-lærer samt interne fagpersoner i Socialstyrelsen.

Omkostningsvurderingen bygger på et scenarie, hvor en skole igangsætter og drifter 'Alle de andre gør det' i 5 år. Forløbet faciliteres af et team bestående af klasselæreren til den pågældende klasse samt en SSP-lærer. Det antages, at et team varetager ét forløb pr. år, af en skoleklasse på 22 elever.

Resultaterne af omkostningsvurderingen af 'Alle de andre gør det' viser, at de samlede omkostninger ved indsatsen, ud fra det specificerede scenarie, er ca. 48.500 kr., imens omkostningerne pr. gennemført deltager er ca. 600 kr. Følsomhedsanalyser viser, at omkostningerne pr. gennemførte deltager kan variere fra ca. 500 kr. til ca. 700 kr.


 
Hent publikationen