Om metoden KRAP

Socialstyrelsen2018

Udgivelsen er en metodebeskrivelse af KRAP - Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik - målrettet voksne med udviklingshæmning.

KRAP står for Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik og er en socialpædagogisk tilgang. I forbindelse med en afprøvning er der udviklet en egentlig metode, målrettet voksne, der har udviklingshæmning og bor på et længerevarende botilbud.

"Om metoden KRAP" beskriver den praktiske tilrettelæggelse af et KRAP-forløb ud fra søjlemodellen, som er en pædagogisk procesmodel i arbejdet med KRAP.

Udgivelsen giver en grundig indføring i den grundlæggende tænkning, menneskesynet, søjlemodellen og de kerneelementer, der ligger til grund for arbejdet med metoden.

I arbejdet med KRAP er der fokus på borgerens ressourcer med udgangspunkt i, at borgeren kan udvikle sig og udnytte sine kompetencer. Anerkendelse og forståelse af borgerens situation som et vigtigt udgangspunkt for at støtte borgeren.


 
Hent publikationen