Manual til afholdelse af forældrekursus og -netværk

Implement, Socialt Udviklingscenter SUS og FamilieNet.dk2018

Kursusmanualen til forældrekursus er målrettet kommuner og brugerorganisationer, som i samarbejde vil afholde forældrekurser og -netværk til familier med børn med forskellige handicap.

Manualen henvender sig til kursusledelsen og indeholder en beskrivelse af bl.a. forældrekursets struktur og indholdet på de forskellige undervisningsgange samt netværksmøderne.

Forældrekursusmanualen er udviklet og afprøvet i perioden 2015-2017 som led i Socialstyrelsens projekt "Udvikling og afprøvning af modeller for forældrekurser og –netværk, i samarbejde med kommuner og brugerorganisationer". Forældrekurset er udviklet til familier med børn med forskellige typer af funktionsnedsættelser. 


 
Hent publikationen

 

I forbindelse med projektet er der også udviklet en partnerskabsmodel mellem kommuner og brugerorganisationer, som i samarbejde udbyder forældrekurser. Udgivelsen er et supplement til kursusmanualen. 

Sigtet med modellen er at gøre det lettere for brugerorganisationen og kommunen at samarbejde om at udbyde forældrekurser og -netværk. 

Partnerskabsmodel mellem kommuner og brugerorganisationer