Kort fortalt

Socialstyrelsen2018

"Kort fortalt" er en guide til unge, der har været anbragt udenfor hjemmet, og den kan hjælpe med mange af de praktiske og personlige udfordringer, der kan være i overgangen til voksenlivet.

Unge, der har været anbragt udenfor hjemmet, kan have særlige udfordringer i overgangen til en selvstændig voksentilværelse. Mange kan savne viden om både praktiske ting og mere personlige forhold.

I bogen kan den enkelte få gode råd og vejledninger om fx madlavning, rengøring, jobsøgning, sex, sundhed, sociale rettigheder og forpligtelser.

Materialet henvender sig direkte til de unge selv. Indholdet er kort og præcist og i en form, der skal skabe overblik og struktur.

Bogen kan desuden anvendes i dialogen mellem den unge og en kontaktperson eller anden voksen.

Hent publikationen