Kontinuitet i anbringelser - Delrapport 2

VIVE2018

Udgivelsen beskriver kommunernes brug af tre regler i serviceloven, der skal sikre større kontinuitet i børn og unges anbringelser.

Rapporten er den anden delrapport i evalueringen af servicelovens særlige lovregler om kontinuitet i anbringelser.

De tre lovregler i serviceloven vedrører:

  • Mulighed for at børn og unge-udvalget i særlige tilfælde kan anbringe 0-1-årige i 3 år uden krav om genbehandling af sagen, § 62, stk. 5.
  • Pligt til at fastsætte en hjemgivelsesperiode på op til 6 måneder før en hjemgivelse, § 68, stk. 4.
  • Mulighed for at børn og unge-udvalget kan beslutte at videreføre en anbringelse uden tidsbegrænsning, § 68a.

Undersøgelsen bygger på registerdata om afgørelser efter de tre lovbestemmelser, og de børn og unge, i hvis sager bestemmelserne er anvendt. Derudover er der foretaget interviews med socialrådgivere samt forældre med sager, hvor lovreglerne er anvendt.

Konkret belyser analysen følgende spørgsmål:

  • Hvor udbredt er brugen af lovreglerne?
  • Har lovreglerne skabt øget kontinuitet for de anbragte børn?
  • Hvordan og hvornår anvender socialrådgiverne lovreglerne om kontinuitet i anbringelse i dag, og er der sket en udvikling i løbet af de 2 år, der er gået siden første interviewrunde?
  • Hvad karakteriserer den faglige støtte til socialrådgiverne? Hvilken indflydelse har den på socialrådgivernes implementering af lovreglerne?
  • Hvilke erfaringer har forældre til anbragte børn med lovreglernes anvendelse?
  • Hvad karakteriserer samarbejdet mellem socialrådgivere og forældre til anbragte børn ved lovreglernes anvendelse?
  • Hvilken indflydelse har samarbejdet på forældrenes rolle i implementeringen af lovreglerne og grundlaget for at skabe kontinuitet?

Rapporten er udarbejdet af VIVE for Socialstyrelsen.

Ved en fejl blev der først publiceret en version af rapporten med vandmærket 'Fortroligt'. Der er ingen forskel på den første udgave og den, der er publiceret nu. (18. april 2018).

 


 
Hent publikationen