Koncept for systematisk inddragelse af pårørende

Socialstyrelsen2018

I Koncept for systematisk inddragelse af pårørende kan kommuner og regioner finde 8 anbefalinger til, hvordan de kan tilrettelægge inddragelsen af pårørende til borgere med psykiske vanskeligheder.

I "Koncept for systematisk inddragelse af pårørende" kan kommuner og regioner finde inspiration til  arbejdet med at lægge planer for inddragelse af pårørende til borgere med psykiske vanskeligheder. Konceptet består af otte anbefalinger.

Under hver af disse kan kommuner og regioner også finde inspiration til aktiviteter samt eksempler på indsatser og metoder. De otte anbefalinger er:

  • Sæt tidligt ind med kontakt, kortlægning og dialog
  • Målret indsatsen til pårørende
  • Vær opmærksom på børn og unge
  • Koordiner og samarbejd tværfagligt og tværsektorielt
  • Samarbejd med bruger- og pårørendeorganisationer og andre aktører
  • Hav fokus på kompetenceudvikling
  • Følg op på indsatsen
  • Brug ledelse som drivkraft

Indholdet i "Koncept for systematisk inddragelse af pårørende” bygger blandt andet på Sundhedsstyrel­sens ”Anbefalinger til sundhedspersoners møde med pårørende til alvorligt syge” (2012), Socialstyrelsens inspirationshæfte ”Politik for pårørendesamarbejde i botilbud” (2012), projekt Pårørende i Psykiatrien (2009), ViBIS’ beskrivelse af pårørende-inddragelse, erfaringer fra regionale og kommunale pårørende­politikker samt viden og input fra arbejdsgruppen.

Arbejdsgruppen består af repræsentanter fra KL, Danske Regio­ner, Landsforeningen BEDRE PSYKIATRI, Landsfor­eningen af nuværende og tidligere psykiatribrugere LAP, Landsforeningen SIND og andre videnspersoner på området.

Socialstyrelsen og Sundhedsstyrelsen offentliggjorde første gang "Koncept for systematisk inddragelse af pårørende" i 2014. Konceptet er i 2018 udgivet i nærværende lettere reviderede udgave, hvor blandt andet erfaringer fra to satspuljefinansierede projekter, der har afprøvet konceptet, er indarbejdet.

Projekterne har fundet sted i Region Nordjylland i samarbejde med Aalborg Kommune og Thisted Kommune samt i Region Syddanmark i samarbejde med Vejle Kommune.


 
Hent publikationen