Kommunernes perspektiver på centrale udfordringer på voksensocialområdet

VIVE2018

VIVE har i 2018 gennemført en analyse for Socialstyrelsen af kommunernes centrale udfordringer på voksensocialområdet.

Analysen belyser bl.a. hvilke problemer kommunerne slås med og hvilke faglige udfordringer, som de oplever som de største, samt hvor kommunerne ønsker støtte for at kunne imødegå udfordringerne.

Analysen viser bl.a., at kommunerne oplever de største udfordringer i relation til målgruppen af borgere med psykiske vanskeligheder. Det gælder især borgere med svære psykiske lidelser, der udskrives fra behandlingspsykiatrien. Også borgere med flere forskellige problemstillinger, fx psykisk sygdom og samtidigt misbrug, er en målgruppe, hvor kommunerne har særlige udfordringer.

Analysen viser desuden, at kommunerne ser koordinering på tværs af sektorer som en særlig stor udfordring. Det kan fx dreje sig om at koordinere indsatsen til en borger, der udskrives fra behandlingspsykiatrien og overgår til kommunal behandling. 

Analysen er afgrænset til de faglige aspekter af indsatsen til borgerne, og der er derfor ikke spurgt til fx økonomi og juridiske forhold. Pilotanalysen siger desuden ikke noget om kvaliteten af det sociale arbejde i kommunerne, men fokuserer udelukkende på, hvor kommunerne oplever arbejdet som udfordrende.

Resultaterne af pilotundersøgelsen indgår i Socialpolitisk Redegørelse 2018.

Analysen baserer sig på en foranalyse og en spørgeskemaundersøgelse blandt alle landets kommuner, hvor 77 % af kommunerne valgte at deltage. Spørgeskemaundersøgelsen blev gennemført i maj og juni 2018.

Læs sammenfatning af Kommunernes perspektiver på centrale udfordringer på voksensocialområdet


 
Hent publikationen