Implementeringsguide til metoden KRAP

Socialstyrelsen2018

Implementeringsguide til metoden KRAP - Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik til voksne med udviklingshæmning på længerevarende botilbud.

Guiden giver gode råd og erfaringer, der understøtter en implementering af metoden KRAP - Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik - på botilbud for voksne med udviklingshæmning.

Parathedsvurderingen giver indikatorer på, hvor klar det enkelte botilbud er til implementering af en ny metode.

Udgivelsen beskriver videre faserne i implementeringen af KRAP. Opstart, klargøring og afprøvning er vigtige elementer at komme omkring i processen. Der er udarbejdet huskelister til de forskellige faser. 

Forudsætningerne for at implementere og forankre systematikken i KRAP beskrives som ledelsesmæssig bevågenhed, et ønske om faglig udvikling og en dedikeret indsats blandt alle ledere og medarbejdere på botilbuddet

Implementeringsguiden er baseret på viden fra implementeringsforskningen og foreløbige erfaringer med at implementere metoden på botilbud til voksne med udviklingshæmning.


 
Hent publikationen