Implementeringsguide - CTI-metoden anvendt i bostøtte

Socialstyrelsen2018

Implementeringsguiden beskriver de erfaringer, der er gjort med at sikre en god implementering af metoden Critical Time Intervention (CTI) i bostøtteindsatsen. Implementeringsguiden kan anvendes af ledere og medarbejdere der ønsker at implementere CTI.

CTI-metoden er en tidsafgrænset og fokuseret indsats, der gennemføres af en CTI-medarbejder.
 
Indsatsen er opdelt i tre faser á 3 måneder hver. Intensiteten i støtten er stor i begyndelsen af forløbet for så at aftage i takt med at opgaver og ansvar overdrages til borgeren og netværket. CTI er den baseret på at understøtte borgerens recoveryproces. Dette kommer blandt andet til udtryk ved at der fokuseres på de områder, der er vigtige for borgeren. Erfaringerne viser, at hvis der fokuseres på de områder, borgeren selv vælger, sker der også generel bedring på andre livsområder.

Implementeringsguiden er udarbejdet for at understøtte ledere og medarbejdere med at implementere CTI-metoden, så metoden anvendes bedst muligt i arbejdet med borgerne i målgruppen. Guiden giver konkrete råd, tips og erfaringer, baseret på erfaringerne med at anvende CTI i bostøtten.

Fem kommuner landet over har afprøvet CTI i bostøtten. Afprøvningen er finansieret af satspuljen 2014-2017 via puljen ”Dokumenterede metoder i bostøtten”.

Implementeringsguiden er udarbejdet for Socialstyrelsen af VIVE- Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.

Der er i forbindelse med projektet også udarbejdet en evalueringsrapport.


 
Hent publikationen