Håndbog om hjemmetræning

Socialstyrelsen2018

Håndbog til kommuner og forældre om hjemmetræning til børn med funktionsnedsættelser. Håndbogen sætter fokus på centrale områder som udredning, betingelser, støttemuligheder og tilsyn ved hjemmetræning.

Udgivelsen er en håndbog om hjemmetræning til børn med funktionsnedsættelser. Den oprindelige håndbog om hjemmetræning blev udgivet i 2008, opdateret i 2016 og nu ajourført i 2018. 

Håndbogen sætter fokus på centrale elementer i kommunale sagsbehandleres, fagpersoners og beslutningstageres arbejde med hjemmetræning. 

Formålet med udgivelsen er at beskrive betingelserne og sagsbehandlingsprocesser i sager om hjemmetræning. Håndbogen kan bruges som inspiration til dialog mellem forældre og kommune om ordningen og ses som et opslagsværk og et supplement til lovgivning og vejledning om hjemmetræning.

Håndbogen giver desuden et overblik over, hvilke muligheder der er for at få viden og rådgivning om hjemmetræning.

Endelig giver håndbogen forældre og kommuner et redskab, der kan benyttes i dialogen ved forberedelse, gennemførelse og opsamling på tilsynsbesøgene.

Tilsynsredskabet findes som et bilag i håndbogen, men kan også downloades som et separat, skrivbart PDF-dokument her på siden.


 
Hent publikationen

 

Vejledende tilsynsredskab til brug ved tilsynsbesøg