Evaluering af tre mestringsindsatser målrettet forældre med børn med handicap

VIVE (for Socialstyrelsen)2018

Indsatserne Stepping Stones, terapeutisk bistand og forældrekursus er blevet evalueret i forhold til effekt, implementering og omkostninger.

I 2014 blev Mestringsprogrammet oprettet for at støtte forældre med et barn med handicap i de problemstillinger, de oplever. I programmet blev tre indsatser, Stepping Stones, terapeutisk bistand og forældrekursus afprøvet i 11 kommuner.

Effektevalueringen viser, at forældre, der har deltaget i den evidensbaserede indsats "Stepping Stones", har udviklet sig i en positiv retning på de fleste parametre, der er målt på. Forældrene oplever en styrket evne til at mestre familielivet. Særligt fædrene føler sig mindre stressede og i bedre trivsel. De positive resultater holder også 3-6 måneder efter indsatsen.

Mødrene, der har modtaget terapeutisk bistand, føler sig lidt mindre stressede og oplever en lidt højere trivsel. De føler samtidig, at de lidt bedre kan mestre forældrerollen efter at have deltaget i et terapeutisk forløb. Der er ingen signifikante ændringer for fædrenes vedkommende.

De signifikante resultater for forældrekurserne er begrænsede. Forældrene oplever generelt en lille forbedring i den generelle situation for familien, og mødrene oplever også at have fået bedre kompetencer til at varetage forældrerollen til et barn med handicap.

Evalueringsrapporten fokuserer ud over indsatsernes effekt også på kommunernes erfaringer med at implementere indsatserne og på kommunernes etablerings- og driftsomkostninger.

VIVE har evalueret Mestringsprogrammet for Socialstyrelsen.


 
Hent publikationen

 

Kort og klart - Tre mestringsinitiativer for forældre til børn med handicap