Evaluering af metoder til forebyggelse af rekruttering til rocker- og bandegrupperinger

Oxford Research2018

Oxford Research har evalueret metoden ’En vej ind’ for Socialstyrelsen. Metoden har som overordnet formål at støtte alvorligt kriminalitetstruede unge i at opnå medborgerskab og komme tættere på uddannelse eller beskæftigelse.

Som led i bekæmpelsen og forebyggelsen af bandekriminalitet igangsatte Socialstyrelsen i 2016 et projekt om afprøvning af metoden ’En vej ind’. Metoden, som er udviklet i Ishøj Kommune, består af et fire måneder langt håndholdt og intensivt gruppeforløb, hvor et af de centrale elementer i forløbet er mentorstøtte. Metoden er målrettet kriminalitetstruede unge i alderen 16 til 30 år.

Evalueringen fokuserer på de unges udbytte af deres deltagelse i ’En vej ind’ og undersøger, hvilke af indsatsens elementer der leder til den ønskede virkning.


 
Hent publikationen