Evaluering af Den Sociale Akutuddannelse 2015-2017

Defactum, Region Midtjylland2018

Udgivelsen omfatter en evaluering af Den sociale Akutuddanelse (DSA) i perioden 2015-2017. Evalueringens formål er at samle op på viden og erfaringerne med uddannelse til brug for en eventuelt fremtidig DSA-uddannelse.

Denne udgivelse er en evaluering af Den Sociale Akutuddannelse (DSA), der er en uddannelse for medarbejdere på sociale akuttilbud. Uddannelsen forløb i perioden 2015-2017 og blev varetaget af Koncern HR, Center for Kompetenceudvikling samt Region Midtjylland.

Uddannelsesforløbet var sammensat af en række forskellige elementer, herunder undervisning, netværk, vejledning samt en digital læringsplatform. Disse var udvalgt med fokus på, hvordan ny, tillært viden bedst omsættes til praksis.

Nærværende evaluering er udarbejdet med henblik på vidensopsamling til brug for eventuelt fremtidige uddannelser. Den har derfor fokus på de givende elementer i uddannelsen samt, hvad der bør lægges vægt på, hvis der fremadrettet skal gennemføres en permanent DSA-efteruddannelse.

Evalueringen bygger på tre dele:

  • en spørgeskemaundersøgelse for deltagerne
  • en fokusgruppeseance for deltagerne
  • en interviewundersøgelse for uddannelsesledelsen

Evalueringen viser blandt andet, at deltagerne i overvejende grad var positive over for uddannelses struktur samt indhold, og at de vurderer, at uddannelsen har været medvirkende til at udvikle kvaliteten af indsatsen over for borgerne i de forskellige sociale akuttilbud.

Ligeledes vurderer uddannelsesledelsen, at uddannelsen har givet et godt grundlag for det socialfaglige arbejde i akuttilbuddene, og at sammensætningen af uddannelsens elementer og faglige indehold har været tilfredsstillende. Samlet set viser evalueringen også, at der er god overensstemmelse mellem, hvad deltagerne uddannelsesledelsen vurderer.


 
Hent publikationen