En vej ind - en gruppebaseret metode til at hjælpe alvorligt kriminalitetstruede unge ind i samfundet. Metodebeskrivelse

DEFACTUM2018

Metodebeskrivelsen er en detaljeret beskrivelse af, hvordan man i praksis kan arbejde med metoden ’En vej ind’. Beskrivelsen henvender sig til fagpersoner, der beskæftiger sig med alvorligt kriminalitetstruede unge

Som led i bekæmpelsen og forebyggelsen af bandekriminalitet igangsatte Socialstyrelsen i 2016 et projekt om afprøvning af metoden ’En vej ind’. Metoden har som overordnet formål at støtte alvorligt kriminalitetstruede unge i at opnå medborgerskab og komme tættere på uddannelse eller beskæftigelse. Den består af et fire måneder langt intensivt gruppeforløb, hvor et af de centrale elementer i forløbet er mentorstøtte. Målgruppen er kriminalitetstruede unge i alderen 16 til 30 år.

’En vej ind’ er oprindeligt udviklet i Ishøj Kommune, men er i forbindelse med projektet også blevet afprøvet i Halsnæs, Odense og Aalborg kommuner.

Metodebeskrivelsen indeholder en beskrivelse af ’En vej ind’ herunder af målgruppen, formålet, det metodiske indhold og de forventede virkninger af metoden. Derudover indeholder metodebeskrivelsen en række konkrete anbefalinger til implementering af metoden.

Metodebeskrivelsen er udarbejdet af DEFACTUM i tæt samarbejde med Socialstyrelsen og de involverede medarbejdere i Ishøj Kommune, Halsnæs Kommune, Odense Kommune og Aalborg Kommune.


 
Hent publikationen