Aktivitet, kræft og livskvalitet i eget hjem

REHPA, Socialstyrelsen, UCL og sundhedskommunikation.com2018

"Aktivitet, Kræft og Livskvalitet i eget hjem" er det første og til dags dato største studie i verden, der har haft fokus på, hvordan man bedst støtter borgere med en uhelbredelig kræftsygdom i at klare sig i eget hjem med så høj livskvalitet som muligt.

At cykle sig en tur, tage på rejse, udfylde sin rolle i hjemmet eller få eller tage på besøg er bare noget af det, som borgere med en uhelbredelig sygdom kan få svært ved, fordi de har nedsat funktionsevne, smerter og træthed. Det medfører forringet livskvalitet for mange.

Det at mestre de små ting i hverdagen kan på den baggrund ofte betyde så meget desto mere for den enkelte. Mange finder selv løsninger, mens andre har behov for hjælp fra kommunen.

Det er nogle af pointerne i en formidlingsrapport, der udspringer af projektet. Rapporten har særlig fokus på, hvad der har betydning for borgernes livskvalitet.

Desuden konkluderer Projekt ”Aktivitet, kræft og livskvalitet i eget hjem” bl.a., at: 

  • Mennesker med fremskreden kræft er en gruppe borgere, der har svært ved at klare særligt de lidt mere krævende hverdagsaktiviteter, som kan være væsentlige for at skabe mening og indhold i den sidste del af livet.
  • De får ikke nok støtte til at mestre dem.
  • Det har negativ indflydelse på deres livskvalitet i deres sidste tid.
  • Over halvdelen har hjælpemidler, som kan spille en central rolle for at klare hverdagens aktiviteter. Men mange har også behov for flere hjælpemidler.

Ialt 406 personer med en fremskreden kræftsygdom har deltaget i projektet, der har været ledet af professor Karen la Cour og Socialstyrelsens seniorforsker og ergoterapeut, Åse Brandt.


 
Hent publikationen