Adfærdsændringer og omkostninger ved FFT i Danmark

VIVE2018

Udgivelsen præsenterer en virkningsevaluering af FFT og er baseret på en afprøvning af metoden i Danmark. Rapporten beskriver unges og voksnes udvikling henover et indsatsforløb med FFT og vurderer også omkostningerne ved at implementere og drive et FFT-team.

Funktionel familieterapi (FFT) er et evidensbaseret familieterapeutisk program, som kan tilbydes familier med unge i alderen 11-18 år, hvor der fx er konflikter mellem forældre og den unge, eller der opleves forskellige adfærdsproblemer hos den unge. Målet med FFT-behandlingen er at ændre familiens adfærdsmønstre, relationer og kommunikation.

Denne rapport beskriver unges og voksnes udvikling henover et indsatsforløb med FFT og vurderer omkostningerne ved at implementere og drive et FFT-team. Rapporten er baseret på en afprøvning af FFT i de 10 danske kommuner og en organisation. Afprøvningen er foretaget i perioden 2015-2017.  

Grundlaget for at evaluere metoden er både kvalitative datakilder (fx interviews) og kvantitative datakilder  (fx progressionsmålinger på familierne).

Virkningsevalueringen viser overordnet, at FFT har den forventede umiddelbare virkning. De unge gennemgår en signifikant positiv udvikling i løbet af perioden. Både når det gælder den eksternaliserende og den internaliserende adfærd sker der en reduktion af problemerne, og også konfliktniveauet i familien falder.

De unge vurderer til en start deres problemniveau som lavere, end forældrene gør, mens det modsatte gælder vurderingen af konflikterne i familien. Men på begge områder oplever forældrene og de unge en positiv udvikling, der er signifikant. Der er visse forskelle på drengene og pigerne, men efter FFT er alle uden for den gruppe, man regner for behandlingskrævende.

Rapporten viser desuden, at FFT har et realistisk driftsperspektiv id ansk kontekst.

Rapporten er udarbejdet af VIVE for Socialstyrelsen.  


 
Hent publikationen