Årsstatistik 2017 - Kvinder og børn på krisecenter

Socialstyrelsen2018

Hvert år indsamler Socialstyrelsen oplysninger om kvinder og børn, der har haft ophold på et kvindekrisecenter.

Årsstatistikken indeholder udvalgte nøgletal og temaanalyser.

Årsstatistikken giver blandt andet viden om, hvilke typer af vold kvinderne har været udsat for, og hvor lang tid kvinderne har været udsat for vold. Den indeholder opgørelser om medfølgende børn på krisecenter og henvendelser til krisecentrene om voldsudsatte kvinder.

Temaanalyserne sætter fokus på udvalgte områder. I 2017 indeholder årsstatistikken disse tre temaanalyser:

  • Kvinder og børn med gentagne krisecenterophold i alt i livet
  • Voldstyper, som kvinderne og børnene har været udsat for
  • Kvinders bopæl efter krisecenteropholdet

Årsstatistikken er lavet på baggrund af oplysninger indhentet fra 42 danske kvindekrisecentre og giver aktuel viden om vold i nære relationer.


 
Hent publikationen

 

”Metode – Bilagsrapport til ’Årsstatistik 2017 – Kvinder og børn på krisecenter’” Kan rekvireres ved at skrive en mail med ”Årsstatistik 2017” i emnefeltet til cuv-udgivelser@socialstyrelsen.dk.