Voldsforebyggelse på botilbud og forsorgshjem

SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd2017

Udgivelsen afdækker eksisterende viden og erfaringer med at forebygge vold på botilbud og forsorgshjem. Målgruppen er borgere med psykiske vanskeligheder, kognitive funktionsnedsættelser eller særlige sociale problemer.

Udgivelsen består af to dele, som hver bidrager med viden om arbejdet med at forebygge vold på botilbud og forsorgshjem.

I første del belyses metoder, tilgange og organiseringsformer, der virker voldsforebyggende i forhold til behandling og støtte til personer med kognitive funktionsnedsættelser, psykiske vanskeligheder og/eller sociale problemer.

Anden del fokuserer på virksomme elementer i det gode tværsektorielle samarbejde i forhold til forebyggelse af vold på botilbud og forsorgshjem.

Udgivelsen indeholder et litteraturstudie af eksisterende viden på området, samt analyser baseret på en række interview med forskellige tilbud og eksperter på området.

Udgivelsen er udarbejdet af SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd og finansieret af Socialstyrelsen i forbindelse med, at der udarbejdes nationale retningslinjer for forebyggelse af vold på botilbud og forsorgshjem.


 
Hent publikationen