Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge med handicap

SFI2017

Formålet med denne rapport er at styrke vidensgrundlaget om vold og seksuelle overgreb, begået mod børn og unge med handicap.

Til det formål belyses omfanget af overgreb, ofrenes karakteristik, risiko- og beskyttelsesfaktorer samt fagfolks arbejde med mistanke, opsporing og handling.

Undersøgelsens analyse består af tre dele:

Første del belyser omfanget af vold og seksuelle overgreb mod børn og unge med handicap, baseret på oplysninger om politianmeldte sager og registeroplysninger.

Anden del belyser børn og unges egne oplevelser med overgreb, baseret på eksisterende spørgeskemadata fra henholdsvis Børneforløbsundersøgelsen og Forløbsundersøgelsen af anbragte børn.

Tredje del belyser fagpersoners daglige arbejde på området om opsporing og forebyggelse af overgreb med børn og unge med handicap, baseret på en mindre spørgeskemaundersøgelse til fagpersoner på specialområdet samt interviews med videnspersoner.

Undersøgelsen er finansieret af Socialstyrelsen. 


 
Hent publikationen