Vold og seksuelle overgreb mod børn med handicap

Socialstyrelsen2017

Håndbog om forebyggelse, opsporing og håndtering af voldelige og seksuelle overgreb mod børn, der har en kognitiv eller fysisk funktionsnedsættelse. Udgivelsen henvender sig især til pædagogiske tilbud.

Håndbogen er skrevet til fagpersoner, der arbejder med børn med kognitive og/eller fysiske handicap.  

Udgivelsen beskriver, hvordan pædagogiske tilbud kan arbejde med at forebygge, opspore og håndtere overgreb. Håndbogen redegør for den professionelle opgave og det professionelle ansvar i forhold til at forebygge overgreb og beskriver udfordringer i dette pædagogiske arbejde.

Håndbogen beskriver desuden hvilke tegn og reaktioner hos børn med handicap, som medarbejdere skal være opmærksomme på.

Endelig præsenteres en skabelon og guidning til, hvordan institutioner kan udarbejde en politik for håndtering af mistanke om overgreb.

Håndbogen er udarbejdet i samarbejde med en lang række fagfolk og organisationer på social- og handicapområdet.

Til udgivelsen er knyttet tre korte videoer, der introducerer til området:

Introduktionsfilm om den pædagogiske indsats i forhold til overgreb mod børn med handicap 


 
Hent publikationen

 

Dialogkort til medarbejdernes drøftelser

Skabelon til den lokale politik for forebyggelse mv.