Guide for god praksis til vederlag

Deloitte2017

Guiden understøtter kommunernes arbejde med at udvikle en god praksis for vederlag til plejefamilier ved hjælp af konkrete eksempler, redskaber, skabeloner og gode råd.

Tidligere undersøgelser har vist, at vederlag og øvrige forhold omkring kontrakten er af stor betydning for samarbejdet mellem kommuner og plejefamilier. Kommunernes praksis har vist sig forskellig og flere kommuner har i en årrække arbejdet med at udvikle lokale modeller for vederlag. På den baggrund har Socialstyrelsen fået udarbejdet en guide til god praksis for vederlag, der skal understøtte udviklingen af god lokal praksis på området.

Guiden er anden og sidste leverance i projekt ’Udbredelse af god praksis for vederlag på plejefamilieområdet’. Første leverance var en kortlægning af udfordringer og lokale modeller for vederlag og blev offentliggjort i primo 2016.    

Guiden formidler konkrete eksempler, redskaber, skabeloner og gode råd, der skal understøtte kommunernes praksis i forhold fastsættelse af vederlag, genforhandling af vederlag, fastsættelse af øvrige vilkår samt tværkommunalt samarbejde. Guiden kan anvendes i kommuner med forskellige vederlagsmodeller, organiseringer samt prioriteringer og der opfordres til, at kommunerne håndplukker de råd, der bedst passer til deres lokale kontekst. 

Guiden er opdelt i 8 kapitler, hvor hvert kapitel indledes med kort præsentation af hovedudfordringer og behov for løsninger indenfor kapitlets tema.


 
Hent publikationen