SocialAnalyse: Feedback Informed Treatment

Socialstyrelsen2017

Analysen fokuserer på udbredelsen af metoden Feedback Informed Treatment (FIT) på tværs af kommuner og sociale tilbud i perioden 2014 – 2016.

Socialstyrelsen har gennemført analysen af udbredelsen af meta-metoden Feedback Informed Treatment (FIT) i perioden 2014-2016. Analysen indeholder data trukket fra Tilbudsportalen, som er et register over offentlige og private sociale tilbud, plejefamilier samt tilbud på ældreområdet. Analysen indeholder kun indberetninger fra tilbud, som er godkendt af en myndighed, og som findes på Tilbudsportalen.dk.

Antallet af tilbud og kommuner som anvender FIT er steget i perioden 2014-2016. I 2014 var registreret 13 tilbud på tværs af 12 kommuner, hvor FIT blev brugt. I 2016 var dette tal steget til 58 tilbud på tværs af 29 kommuner. Det ses, at det primært er inden for voksenområdet, at metoden anvendes. Endvidere er 8 ud af de 13 tilbud i 2014 offentlige mod 5 private, og i 2016 var 40 ud af 58 tilbud offentlige, og de resterende 18 var private.

Resultaterne viser samlet set, at udbredelsen af FIT ikke blot sker inden for samme kommune, men også på tværs af kommunerne. 


 
Hent publikationen