SocialAnalyse: Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere - karakteristika og kortlægning af sociale ydelser

Socialstyrelsen2017

Analysen undersøger sammenhængen mellem at være aktivitetsparat kontanthjælpsmodtager over 30 år og samtidig modtage sociale i ydelser i perioden 2014 og 2015.

Socialstyrelsen har gennemført analysen af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år i 2014 og 2015. Dvs. personer, som står uden for arbejdsmarkedet som følge af andre problemer end ledighed. Det undersøges, om aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, der samtidig modtager sociale ydelser, adskiller sig fra dem, der ikke samtidig modtager sociale ydelser. Desuden undersøges, hvilke faktorer der har betydning for, om aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere modtager eller kan komme til at modtage sociale ydelser.

Analysen inkluderer personer på 30 år eller derover og er baseret på registerdata fra Danmarks Statistik.
I analysen indgår data fra 49 kommuner.

Modtagere af sociale ydelser defineres som, at personen enten modtager en ydelse på voksen- og handicapområdet efter Serviceloven, eller har børn, der modtager en ydelse for udsatte børn og unge.

I 2015 er der i alt 30.150 aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år i de 49 kommuner, hvoraf hver femte modtager en social ydelse og/eller er forældre til et udsat barn.

Blandt modtagerne af sociale ydelser udgøres ca. 80 pct. af forældre til udsatte børn. De resterende 20 pct. består af modtagere af voksenydelser og personer, der både modtager en voksenydelse og er forælder til et udsat barn. Modtagere af voksenydelser får primært socialpædagogisk støtte efter § 85. For forældre til udsatte børn er forebyggende foranstaltninger de hyppigst forekommende. 

Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, der samtidig modtager sociale ydelser, er karakteriseret ved et lavere uddannelsesniveau, en højere andel der selv tidligere har været anbragt eller modtaget en forebyggende foranstaltning og flere kontakter med hospitalspsykiatrien end aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, som ikke samtidig modtager sociale ydelser.

Resultaterne viser samlet set, at aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, der samtidig modtager sociale ydelser, har flere problemer af social eller helbredmæssig karakter, og at deres primære berøring med socialområdet skyldes, at de er forældre til udsatte børn.


 
Hent publikationen