Omkostningsvurdering af Minding the Baby

Socialstyrelsen2017

Omkostningsvurderingen viser de forventede omkostninger ved opstart og drift af Minding the Baby. Beregningen er foretaget i Socialstyrelsens omkostningsmodel og kan bruges som input til en budgetøkonomisk analyse i Den Socialøkonomiske Investeringsmodel (SØM).

Socialstyrelsen har foretaget en omkostningsvurdering af Minding the Baby (MTB) ved brug af Socialstyrelsens omkostningsmodel. Omkostningsvurderingen bidrager med viden om, hvor meget en kommune kan forvente, at MTB vil komme til at koste at opstarte og drifte. Omkostningsvurderingen kan desuden bruges som input til en budgetøkonomisk analyse i Den Socialøkonomiske Investeringsmodel (SØM).

Om MTB

MTB er en metode, der er udviklet for unge socialt udsatte førstegangsgravide. MTB har til formål at understøtte udvikling af forældreevne hos målgruppen og evnen til at aflæse, forstå og handle på barnets behov. Indsatsen starter omkring de sidste 3 måneder af graviditeten, og afsluttes, når barnet fylder 2 år.

Om omkostningsvurderingen

Omkostningsvurderingen bygger på oplysninger fra Center for Mentalisering, Socialstyrelsen samt fra et interview med Frederikshavn Kommune, som har implementeret indsatsen.

Omkostningsvurderingen er beregnet ud fra et scenarie om, at en kommune opstarter og drifter MTB i 5 år. Kommunen etablerer et MTB-team bestående af én socialrådgiver, én sundhedsplejerske samt to øvrige medarbejdere fra kommunen. Et forløb varer ca. 2 år og 3 måneder, og består i alt af 78 hjemmebesøg. Et team kan igangsætte 12 forløb om året.

Omkostningsvurderingen viser, at omkostningerne pr. gennemførte deltager er ca. 23.000 kr., som primært dækker over uddannelse af og løn til team-medarbejderne.


 
Hent publikationen