Omkostningsvurdering af Klub Penalhus

Socialstyrelsen2017

Omkostningsvurderingen viser de forventede omkostninger ved opstart og drift af Klub Penalhus. Beregningen er foretaget i Socialstyrelsens omkostningsmodel og kan bruges som input til en budgetøkonomisk analyse i Den Socialøkonomiske Investeringsmodel (SØM).

Socialstyrelsen har foretaget en omkostningsvurdering af Klub Penalhus ved brug af Socialstyrelsens omkostningsmodel. Omkostningsvurderingen bidrager med viden om, hvor meget en kommune kan forvente, at Klub Penalhus vil komme til at koste at opstarte og drifte. Omkostningsvurderingen kan desuden bruges som input til en budgetøkonomisk analyse i Den Socialøkonomiske Investeringsmodel (SØM).

Om Klub Penalhus

Klub Penalhus er et skoleunderstøttende tilbud, der har til formål at styrke udsatte og anbragte børns faglige niveau. Indsatsen er målrettet børn fra 1. til 7. klassetrin, som er anbragte i enten plejefamilier, på opholdssteder og døgninstitutioner eller modtager en forebyggende indsats efter Servicelovens § 52. Metoden består af bogpakker med motiverende og skoleunderstøttende materialer.

Om omkostningsvurderingen

Omkostningsvurderingen bygger på oplysninger fra Socialstyrelsen, Vidensportalen samt ALS Research.

Omkostningsvurderingen er beregnet ud fra et scenarie om, at en kommune rekrutterer 20 børn til indsatsen, og der er 10 socialrådgivere involveret omkring processen i kommunen. Forløbet er startet og afsluttet inden for et år. Omkostningsvurderingen viser at omkostningerne pr. gennemførte deltager er ca. 5.600 kr.


 
Hent publikationen