Omkostningsvurdering af Feedback Informed Treatment (FIT)

Socialstyrelsen2017

Omkostningsvurderingen viser de forventede omkostninger ved opstart og drift af Feedback Informed Treatment (FIT). Beregningen er foretaget i Socialstyrelsens omkostningsmodel.

Socialstyrelsen har foretaget en omkostningsvurdering af Feedback Informed Treatment (FIT) ved brug af Socialstyrelsens omkostningsmodel. Omkostningsvurderingen bidrager med viden om, hvor meget en kommune kan forvente, at FIT vil komme til at koste at opstarte og drifte. 

Om FIT

FIT er en meta-metode, og kan derfor anvendes uafhængig af specifik målgruppe, behandlingsmetoder, referencerammer og pædagogiske tilgange. Formålet er at evaluere og forbedre kvaliteten effektiviteten af forskellige indsatser og metoder. FIT består af to enkle og lettilgængelige skemaer, der omfatter en stor del af borgerinddragelse. I Danmark anvendes metoden f.eks. til personer med psykiske lidelser på botilbud, familier med børn, anbragte unge med udviklingsforstyrrelser og mennesker med psykiske lidelser og samtidigt misbrug.

Om omkostningsvurderingen

Omkostningsvurderingen bygger på oplysninger fra Socialstyrelsen samt Vidensportalen.

Da indsatsen som nævnt er meget fleksibel og uafhængig af målgruppe, er omkostningsvurderingen baseret på 2 forskellige scenarier:

  1. Et botilbud med 16 borgere der gennemfører et FIT-forløb om året
  2. Et familiecenter med 135 borgere der gennemføre et FIT-forløb om året.

Det antages at det begge steder drives i 6 år.

Omkostningsvurderingen af scenariet med botilbuddet er udgiften ca. 11.000 kr. pr. gennemførte deltager. Omkostningsvurderingen af scenariet med familiecenteret viser, at omkostningerne pr. gennemførte deltager er ca. 4.300 kr.


 
Hent publikationen