Omkostningsvurdering af Critical Time Intervention

Socialstyrelsen2017

Omkostningsvurderingen viser de forventede omkostninger ved opstart og drift af Critical Time Intervention. Beregningen er foretaget i Socialstyrelsens omkostningsmodel og kan bruges som input til en budgetøkonomisk analyse i Den Socialøkonomiske Investeringsmodel (SØM).

Socialstyrelsen har foretaget en omkostningsvurdering af indsatsen Critical Time Intervention (CTI) ved brug af Socialstyrelsens omkostningsmodel. Omkostningsvurderingen bidrager med viden om, hvor meget en kommune kan forvente, at CTI vil komme til at koste at opstarte og drifte. Omkostningsvurderingen kan desuden bruges som input til en budgetøkonomisk analyse i Den Socialøkonomiske Investeringsmodel (SØM).

Om CTI

CTI-metoden er målrettet borgere i en kritisk overgangsfase som f.eks. hjemløse eller voldsramte kvinder, som er på vej i egen bolig. Formålet med CTI-metoden er at sikre en vellykket overgang til et nyt liv for borgeren, og metoden er kendetegnet ved at være en tidsafgrænset, fleksibelt tilrettelagt og fokuseret indsats, der er opdelt i tre faser, som strækker sig over en samlet periode på 9 måneder.

Om omkostningsvurderingen

Omkostningsvurderingen bygger på oplysninger fra Socialstyrelsen, CTI-manualen samt Hjemløsestrategien.

Omkostningsvurderingen er beregnet ud fra et scenarie, hvor en kommune ansætter tre CTI-medarbejdere i et team og drifter indsatsen i 5 år. CTI-medarbejderne arbejder fuldtid med metoden og har et case-load på gennemsnitligt 10 borgere. Et CTI-forløb varer 9 måneder. Herudover skal der lægges ca. en måned til kontaktskabelse til borgeren. Det forventes, at alle borgere gennemfører forløbet. Det antages derfor, at teamet samlet set kan gennemføre 33 forløb per år.

Omkostningsvurderingen af CTI viser, at omkostningerne pr. gennemførte deltager er ca. 49.000 kr. Følsomhedsanalyser viser at omkostningerne kan variere fra ca. 41.000 kr. til ca. 62.000 kr. afhængigt af, hvor mange forløb en CTI-medarbejder varetager. Stort set alle omkostningerne går til lønninger.


 
Hent publikationen