Nye veje – til aktiviteter og ledsagelse for personer med handicap

Socialstyrelsen2017

Pjece om initiativer, der styrker den aktive deltagelse i samfundet for personer med handicap. Pjecen er baseret på erfaringerne med 30 konkrete indsatser.

Erfaringerne fra satspuljeprojektet ”Nye veje til aktiviteter og ledsagelse for personer med handicap” er samlet i denne pjece.

Over 30 initiativer var iværksat og afprøvet i næsten lige så mange kommuner i perioden 2015-17. De var alle rettet mod samvær og aktiviteter for mennesker med handicap og havde øget inklusion i samfundet som det overordnede mål. 

Brugen af frivillige, både med og uden handicap, og personer med handicap som aktive deltagere og medspillere i lokalsamfundet, fx inden for kultur, idræt, friluftsliv og ferieture var i fokus, ligesom der var mange erfaringer med fællesskaber på tværs af støttetilbud, kommuner og frivillige.


 
Hent publikationen