Ny anvendelse af tomme grunde

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen2017