Afprøvning af midlertidige overgangsboliger med ICM boligstøtte til unge hjemløse

Rambøll2017

Midtvejsevaluering af 4 kommuners afprøvning af en ny model for midlertidige overgangsboliger til de mest udsatte unge i hjemløshed i alderen 18-24 år. Modellen bygger på bostøttemetoden ICM.

Midtvejsevalueringen er baseret på projektet ’Afprøvning af midlertidige overgangsboliger med ICM-bostøtte til unge i hjemløshed i alderen 18-24 år’. I projektet afprøves en ny model for indsatsen til de mest udsatte unge i hjemløshed. Det er centralt for modellen, at boligsituationen stabiliseres tidligt i forløbet og i rammer, der så vidt muligt ligner en almindelig bolig. Modellen bygger på den evidensbaserede bostøttemetode ICM, Intensive Case Mangement, der omfatter et koordineret støtteforløb for borgere med komplekse problemstillinger.

Projektet skal ses i tilknytning til Socialstyrelsen projekt om en helhedsorienteret støtte mod hjemløshed blandt unge (2014-2017). De unge i overgangsboligerne har et mere komplekst støttebehov end de unge i det andet projekt og retter sig dermed mod unge, som kommunerne ellers har vanskeligt ved at etablere og fastholde kontakt til.

Midtvejsevalueringen beskriver de fire kerneelementer, som modellen og indsatsen til de unge består af: 

  • Overgangsbolig som en enkel og hurtig adgang til bolig for de unge. 
  • ICM-bostøtte 
  • Udredning og handleplan for den videre støtte 
  • Etablering af permanent boligløsning.

Midtvejsevalueringen viser bl.a., at overgangsboligerne er en god måde til hurtigt at stabilisere de udsatte unges boligsituation, mens der arbejdes på at finde en permanent boligløsning. Endvidere har det vist sig, at ICM-støtten er et vigtigt element i indsatsen for at skabe stabilisering i den unges livssituation og påbegynde et socialt arbejde med den unge. Erfaringerne med etablering af permanent bolig er stadig sparsomme.

Projektkommunerne er Esbjerg, København, Horsens og Randers. Rapportens data er indsamlet i 2016 og bygger på individberetninger, fidelitetsmålinger, telefoninterviews med projektledere og kvalitative interviews fra casebesøg.


 
Hent publikationen