Midtvejsevaluering af projekt Unge Hjemløse, 2014-2017: En styrket sammenhængende og helhedsorienteret indsats mod hjemløshed blandt unge, med særligt fokus på forebyggelse og tidlig indsats: Ungeprojektet.

SFI og Rambøll2017

Rapporten opsamler erfaringer og data fra den første del af 10 kommuners arbejde med implementeringen af indsatser målrettet unge i hjemløshed i alderen 17-24 år.

Midtvejsevalueringen bygger på ti kommuners arbejde med projektet ’En helhedsorienteret indsats mod hjemløshed blandt unge med særlig fokus på forebyggelse og tidlig indsats målrettet unge i alderen 17-24 år’.

Rapportens data er indsamlet i perioden primo 2015 til medio 2016 i ti kommuner. Rapporten peger på, at projektets tre indsatstyper er implementeret og anvendes i overensstemmelse med hensigterne.  Fagpersonalet vurderer, at indsatserne yder relevant støtte til målgruppen. Kommunerne arbejder på at implementere indsatserne permanent.

Da indsatserne for målgruppen ofte er lange, er kun få forløb med unge afsluttet allerede i 2016. Midtvejsevalueringsrapporten beskriver de tre indsatstyper samt indsatsen på boligområdet:

  • Samarbejdsmodellen ’Vejen til uddannelse og beskæftigelse’, som alle indskrevne unge modtager. Ca en tredjedel af de unge modtager også en af følgende to bostøtteindsatser
  • Bostøttemetoden CTI, som kan værksættes så snart den unge har en lejekontrakt, og efter ni måneder skal have etableret et professionelt og bæredygtigt netværk omkring den unge
  • Bostøttemetoden ICM, som kan iværksættes før den unge har udsigt til bolig og fortsætter tidsubegrænset frem til den unges behov for bostøtte er ophørt
  • Tættere tilknytning mellem sociale indsatser og boliganvisningen samt et styrket samarbejde med de almene boligforeninger og det private boligmarked

Projektet og dets indsatstyper er baseret på erfaringerne fra Hjemløsestrategien samt viden om udsatte unges behov for støtte. Samarbejdsmodellens redskaber er udviklet til at understøtte koordinering omkring anbragte og tidligere anbragte unge. De to bostøttemetoder, CTI og ICM, er afprøvet i Danmark med lovende resultater.  

De ti kommuner er: Aalborg, Randers, Aarhus, Horsens, Herning, Esbjerg, Ballerup, København, Frederiksberg og Gladsaxe. Evalueringen er udarbejdet af Rambøll og SFI for Socialstyrelsen. I foråret 2018 udgives projektets afsluttende evalueringsrapport med analyser af data fra de ti kommuners arbejde med indsatserne samt en økonomisk analyse af indsatserne.   

Læs mere om projektet her 


 
Hent publikationen