Metodemanual for Social Færdighedstræning

Socialstyrelsen2017

Manualen beskriver de fire kerneelementer i SFT. Det er en forudsætning for at bruge manualen, at man har taget kursus i SFT.

I metoden Social Færdighedstræning indgår der både kerneelementer, som er elementer der ikke må ændres ved, og justerbare elementer, der kan tilpasses det konkrete gruppeforløb.

Manualen præsenterer de fire kernelementer i SFT og fungerer samtidig som et oplæg til, hvilke metoder og hjemmeøvelser man med fordel kan bruge i hver session.

Det forudsættes, at SFT-trænerne har modtaget kursus i SFT for at kunne bruge manualen.

Hvis man er tryg og godt inde i metoder og SFT-elementer, kan man være mere fri. Hvis man er usikker, kan man gå tilbage og gøre mere præcis, hvad der foreskrives i manualen.

Denne udgave af SFT-manualen er fraset omslag og opsætning identisk med den udgave, Socialstyrelsen publicerede i 2014.


 
Hent publikationen