Kortlægning af lovende praksisser på området for overgreb mod børn og unge

VIVE2017

Rapporten er en kortlægning af de praksisser, der bruges for at hjælpe børn og unge, som har været udsat for vold og/eller overgreb. Udgivelsen har særligt fokus på at indkredse de praksisser, der fremstår som lovende.

Kommuner og organisationer har en række forskellige tilbud til børn og unge fra 0 til 17 år, som har været udsat for voldelige og/eller seksuelle overgreb. Den generelle viden om, hvilke faglige praksisser der anvendes i disse tilbud, er imidlertid sparsom.

VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd har forestået en kortlægning for SISO, Socialstyrelsens nationale videnscenter for sociale initiativer ved vold og seksuelle overgreb mod børn og unge, for at afdække, hvilke praksisser der anvendes, og nærmere præsentere enkelte praksisser, der fremstår som lovende.


 
Hent publikationen