Guide til styrket samarbejde mellem væresteder og kommuner

KORA2017

I guiden kan kommuner og væresteder få viden om, hvordan de kan styrke samarbejdet i form af en samarbejdsmodel udviklet og afprøvet i tre kommuner. Samarbejdsmodellen indeholder en række fremskudte kommunale indsatser på værestederne, holdbaseret aktiviteter for brugerne af værestederne og et tværgående implementeringsteam til sikring af det udvidede samarbejde.

Socialstyrelsen har i samarbejde med tre kommuner, Holstebro, Haderslev og Odense, udviklet og afprøvet en samarbejdsmodel for kommuner og væresteder. For mange udsatte borgere er værestederne et trygt helle, der betyder meget for dem og deres trivsel. Værestederne er derfor også et godt sted for kommunerne at opsøge de udsatte borgere med forskellige tilbud.

KORA’s evaluering af samarbejdsmodellen viser, at modellen har ført til faglige og organisatoriske gevinster i projektkommunerne og værestederne, og at dette har bidraget til en bredere og bedre kontakt til socialt udsatte borgere. Udsatte borgere får både bedre hjælp og mere tillid til kommunen, når de kan møde sagsbehandlere, misbrugskonsulenter og støtte- og kontaktpersoner på værestederne, hvor de i forvejen færdes.

Implementeringsguiden beskriver, hvordan andre kommuner og væresteder kan styrke samarbejdet i form af fremskudt sagsbehandling, fremskudt misbrugsbehandling og en styrket SKP-indsats på væresteder. Ud over de fremskudte indsatser indgår holdbaserede aktiviteter for brugerne i modellen. Formålet er bl.a. at styrke borgernes evne til at mestre deres tilværelse og styrke deres netværk. Samarbejdet koordineres af et tværgående implementeringsteam, der består af repræsentanter fra de involverede forvaltninger og væresteder.

Guiden giver en kort, konkret beskrivelse af de forskellige elementer i den samarbejdsmodellen og giver gode råd til, hvordan den kan implementeres lokalt.


 
Hent publikationen