Gruppebehandling til borgere med misbrug af hash eller centralstimulerende stoffer

Socialstyrelsen2017

Publikationen beskriver en model for, hvordan man kan tilrettelægge gruppebehandling til borgere med misbrug af hash eller centralstimulerende stoffer. Desuden udgives en manual og redskaber til brug for behandlingen og en evaluering.

Socialstyrelsen har i samarbejde med Esbjerg og Frederiksberg kommune videreudviklet og afprøvet en model for gruppebehandling til borgere med misbrug af hash eller centralstimulerende stoffer. Modellen er inspireret af Københavns Kommunes behandlingstilbud til målgruppen.
Målgruppen for modellen er ressourcestærke mennesker, der er i arbejde eller under uddannelse, og som ikke har andre sociale problemer end misbruget.

Modelbeskrivelsen omfatter tre dokumenter, der alle er udarbejdet af Socialstyrelsen. Herudover er der en evaluering, lavet af Center for Rusmiddelfoskning.

Den primære publikation, Gruppebehandling HCS, indeholder en beskrivelse af, hvilke forudsætninger der skal være til stede for at benytte modellen. Den kan bruges af fx udviklingskonsulenter, der overvejer at etablere et tilbud om gruppebehandling.

Derudover indeholder publikationen en manual, Manual HCS, der beskriver de bærende elementer i gruppebehandlingen. Den henvender sig til den enkelte behandler, der skal planlægge og gennemføre gruppesessionerne.,

Endvidere indeholder publikationen forslag til øvelser og handouts, Redskaber HCS, som kan bruges i forbindelse med gruppesessionerne. Denne udgivelse henvender sig også til den enkelte behandler.

Sidste del af publikationen udgøres af evalueringen, HCS rapport, der viser positive resultater. Deltagernes stofforbrug er mindsket markant, og deres generelle trivsel er steget.

Data i projektet er forholdsvis begrænset.


 
Hent publikationen

 

Manual HCS
Redskaber HCS 
HCS Rapport (evaluering)