Evaluering af skæve boliger og deres anvendelse

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen2017